Vision, verksamhetsidé och värdegrund

Vision, verksamhetsidé och värdegrund

VISION
Björnhults ska vara en av Hallands trevligaste och bästa golfanläggningar
Björnhult ska vara förstahandsval för golfspel

VERKSAMHETSIDÉ
Skapa goda spelmöjligheter för alla kategorier av golfspelare
Ha en anläggning som är en positiv mötesplats för medlemmar och gäster
Medlemmarna erbjuds en golfklubb som kännetecknas av öppenhet och delaktighet
Gästerna möts av varmt välkomnande och personlig service
Ha varierande typer av medlemskap, som passar i medlemmens olika livssituation
Ha en ekonomi som skapar långsiktig stabilitet för klubben
Erbjuda möjlighet till spel året runt

VÄRDEGRUND
Gemenskap, trivsel och glädje
Rent spel och ärlighet