BOB (Björnhults Old Boys)

BOB (Björnhults Old Boys)

Målgruppen är herrar som är medlemmar i Björnhults GK och som under verksamhetsåret är 60 år eller äldre. Alla i den målgruppen oavsett handicap är välkomna att ta del av denna verksamhet, som bedrivs på onsdagar hela säsongen med uppehåll under juli månad. Man kan vara med enstaka gånger eller så ofta som det passar en själv. Starttider är förbokade åt oss med start kl. 10.00 och därför behöver man anmäla sig senast måndag samma vecka kl. 12.00.

Efter den fina uppslutningen med 43 deltagare på uppstartmötet i april 2022 drog vi i gång våra aktiviteter på onsdagarna.

Med start den 4 maj har vi träffats och spelat varje onsdag till och med 26 oktober, förutom juli månad. De flesta omgångarna har spelats på Björnhult, men vi har under säsongen även besökt Vinbergs GK och Holms GK under våren samt Hovgårds GK och Flädje GK under hösten.

 

Träningar med Nick har genomförts vid fyra tillfällen under säsongen och varit mycket uppskattade av alla som var med. Kan rekommenderas.

Totalt under säsongen har 21 herrar deltagit på våra träffar, med i genomsnitt 10-12 deltagare per gång och stämningen har varit hög med många skratt, trots ibland mycket blandade scorer.

Vi har medvetet inte haft tävlingar på onsdagarna utan alla har fokuserat på social samvaro med valfri start och partner.  Inför nästa säsong har vi dock diskuterat olika former av tävlingsverksamhet.

Som vi beslutade på uppstartmötet ansvarade vi för Singeltävlingen den 28 juli under Björnhultsveckan. Arbetsgruppen planerade och genomförde detta och 78 deltagare ställde upp i tre klasser Vi lyckades få några olika sponsorer och kunde dela ut fina priser.

 

Arbetsgruppen består av Janne Dalevik, Jan Hörnstein, Mats Skröder