BOB (Björnhults Old Boys)

BOB (Björnhults Old Boys)

Målgruppen är herrar som är medlemmar i Björnhults GK och som under verksamhetsåret är 60 år eller äldre. Alla i den målgruppen oavsett handicap är välkomna att ta del av denna verksamhet, som bedrivs på onsdagar hela säsongen med uppehåll under juli månad. Man kan vara med enstaka gånger eller så ofta som det passar en själv. Starttider är förbokade åt oss med start kl. 10.00 och därför behöver man anmäla sig senast måndag samma vecka kl. 17.00.

Alla 60+are är välkomna att delta. Bara att anmäla sig till onsdagsspel senast måndag kväll (för att vi ska få tillräckligt med starttider) och sedan vara beredd på onsdag kl. 09.30 på Björnhult för att vara med på dagens lottning av speltider. Anmälan sker på Björnhults hemsida under rubriken ”Tävling” och sedan välja BOB och datum. Alternativt anmäla till kansliet. Om vi sedan tävlar eller inte den dagen, bestämmer vi tillsammans på speldagen, när vi lottar speltider.

 

Verksamhetsplan BOB 2024

BOB är en separat verksamhet under Seniorverksamheten.

  • Speldagar blir onsdagar även 2024.
  • Bestämma eventuella tävlingsmoment; typ VSOP och/eller scramble.
  • Upprättande av en deltagarlista med kontaktuppgifter till alla som vill vara med i verksamheten.
  • Några besök på våra samarbetsklubbar under säsongen.
  • Träningstillfällen med PRO några gånger under säsongen
  • Avslutningsaktivitet för de oldboys som deltagit under säsongen.

Det är vår avsikt att arrangera singeltävlingen under Björnhultsveckan även säsongen 2024.

Ansvariga för verksamheten är Jan Dalevik och Jan Hörnstein