Medlem

Historik

Björnhults Golfklubb bildades 1999 och blev medlem i Svenska Golfförbundet 2000. Klubben har ett nyttjanderättsavtal med Björnhult Golf AB.

Klubben har idag drygt 600 medlemmar. Björnhults GK skall vara en av Hallands trevligaste och bästa golfanläggningar.

Detta uppnår vi genom att ;

  • Ställa höga krav på banornas kvalitet och tillägnad service
  • Skapa en hög trivsel för klubbmedlemmar och gästspelare
  • Erbjuda lättillgängliga informationsvägar
  • Levandehålla ett fint samarbete med banägare

Inom klubben skall alltid finnas en aktuell;

Alkohol-och drogpolicyMiljöpolicy
Utbildningspolicy