Medlem

Policy

Björnhults GK skall
– verka för utveckling, gemenskap, trivsel och givande fritidssysselsättning för sina medlemmar
– skapa goda spelmöjligheter för alla kategorier av golfspelare.
– skapa goda möjligheter för juniorers introduktion i sporten liksom för deras utveckling från nybörjare till låghandicapare.
– ha varierande typer av medlemskap, som passar i medlemmens olika livssituationer.
– ha en golfbana som är lämplig för medelgolfaren men samtidigt en utmaning för den duktige.
– ha en anläggning som är en positiv mötesplats för medlemmar och gäster.
– ha en ekonomi som skapar långsiktig stabilitet för klubben och därmed för dess medlemmar.
– ha goda relationer och samarbeten med andra golfklubbar.
– ställa höga krav på banornas kvalitet och tillägnad service
– erbjuda lättillgängliga informationsvägar
– levandehålla ett fint samarbete med banägare
– följa lagar och förordningar samt ha en god relation till det omgivande samhället.

Björnhults GK strävar efter att vara en av Hallands trevligaste och bästa golfanläggningar.

Alkohol-och drogpolicy

Svenska Golfförbundets ”Spel- och tävlingshandbok” 2022
Paragraf 1.12.1 Alkohol och droger:
En spelare får inte konsumera droger eller alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25
volymprocent alkohol under en tävlingsrond. En spelare får heller inte vara berusad eller på
annat sätt påverkad av droger under en tävlingsrond. Här gäller samma krav på spelaren som
lagstiftningen ställer på bilförare.
Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 1.2 om spelaren bryter
mot dessa bestämmelser.
När det gäller alkohol i samband med tränings- och sällskapsspel kan varje enskild klubb
utfärda bestämmelser om detta i sina lokala ordningsföreskrifter.