Medlem

Policy

Björnhults GK skall

– verka för utveckling, gemenskap, trivsel och givande fritidssysselsättning för sina medlemmar.

– prioritera åtgärder som främjar medelgolfarens och familjens golfspel.

– skapa goda spelmöjligheter för alla kategorier av golfspelare.

– skapa goda möjligheter för juniorers introduktion i sporten liksom för deras utveckling från nybörjare till låghandicapare.

– ha varierande typer av medlemskap, som passar i medlemmens olika livssituationer.

– ha en golfbana som är lämplig för medelgolfaren men samtidigt en utmaning för den duktige.

– ha en anläggning som är en positiv mötesplats för medlemmar och gäster.

– ha en ekonomi som skapar långsiktig stabilitet för klubben och därmed för dess medlemmar.

– ha goda relationer och samarbeten med andra golfklubbar.

– följa lagar och förordningar samt ha en god relation till det omgivande samhället.