Aktuellt Damer

Aktuellt Damer

Damkommitte’n har tagit del av de synpunkter o förslag som kommit in via utskickad enkät. Säsongen uppfattas övervägande positivt, trots att flera aktiviteter inte kunnat genomföras pga covid-19.
Kommande säsong kommer att innehålla:
Anmälan till måndagsspel
Tre-bollar, så långt det går
Olika spelformer
Golfresa med övernattning
Spel på närliggande bana

Regelkurs
Grupplektioner med Nick