Aktuellt Damer

Aktuellt Damer

Mars 2021:

Hej, alla gamla o nya kvinnliga medlemmar!

Tyvärr, tyvärr så ser det ut som vårens spelplan än så länge får pausas pga pandemin.

Enligt Svenska golfförbundet, som följer Riksidrottsförbundets meddelande, så avråds starkt från tävling i Golfsverige.

SGF lägger ut information varje vecka kring tävlingsstoppet.

Vi får helt enkelt avvakta. Info om när vi kan starta upp kommer att läggas ut på hemsidan och via appen Supertext.

Hälsningar Damkommittén

Nov 2020:

Damkommittén har tagit del av de synpunkter o förslag som kommit in via utskickad enkät. Säsongen uppfattas övervägande positivt, trots att flera aktiviteter inte kunnat genomföras pga covid-19.
Kommande säsong kommer att innehålla:
Anmälan till måndagsspel
Tre-bollar, så långt det går
Olika spelformer
Golfresa med övernattning
Spel på närliggande bana

Regelkurs
Grupplektioner med Nick