Aktuellt

Årsmötet framflyttat

Hej alla Medlemmar i Björnhults GK !

Med nuvarande Coronarestriktioner kan vi inte hålla ett fysiskt årsmöte som planerat den 6 mars.

Vid styrelsemöte den 16 feb. beslutades att vi senarelägger vårt årsmöte, då det råder en extraordinär situation.

Som stöd för vårt beslut hänvisar vi till en artikelsamling (framtagen av RF), som visar att det är acceptabelt att flytta årsmötet till senast den 30 sept.

Artikelsamlingen finns att läsa på SGF:s hemsida

Underlag till årsmötet kommer att läggas ut på vår hemsida under ”Medlem” som ni hittar på startsidan, samt anslås på anslagstavlan. Detta görs inom en snar framtid.

Nuvarande styrelse och kommittéer kommer att fortsätta arbeta enligt de förslag till verksamhetsplaner och budget som tagits fram.

Vi återkommer med tidpunkt för årsmötet då vi vet mer om lindring av restriktioner och rekommendationer för sammankomster.

Hälsningar

Lennart Skärström, ordf.