Aktuellt

Årsmötet framflyttat ***Uppdatering***

Hej alla Medlemmar i Björnhults GK !

Med nuvarande Coronarestriktioner kan vi inte hålla ett fysiskt årsmöte som planerat den 6 mars.

Vid styrelsemöte den 16 feb. beslutades att vi senarelägger vårt årsmöte, då det råder en extraordinär situation.

Som stöd för vårt beslut hänvisar vi till en artikelsamling (framtagen av RF), som visar att det är acceptabelt att flytta årsmötet till senast den 30 sept. Artikelsamlingen finns att läsa på SGF:s hemsida.

Underlag till årsmötet finns på vår hemsida under ”Medlem” som ni hittar på startsidan, samt är anslaget på anslagstavlan.

Nuvarande styrelse och kommittéer kommer att fortsätta arbeta enligt de förslag till verksamhetsplaner och budget som tagits fram.

*** Uppdatering ***

Vid styrelsemötet den 4 maj beslutades att vi skall hålla årsmötet torsdagen den 5 aug. kl. 18:30. Tillåter inte Coronarestriktionerna ett fysiskt möte kommer vi att planera om till ett digitalt möte.

Hälsningar
Lennart Skärström, ordf.